Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

История на мухарския риболов - Първа част

от Dr. Andrew N. Herd

Първи сведения за мухарския риболов са документирани преди близо 20 века. 200 години след раждането на Христос, в книгите на Елиан "Природата на животните" за пръв път се споменава за мухарски риболов, като авторът описва своите наблюдения така:

"Македонците, които живеели по бреговете на реката Astraeus, която минавала между реките Berea и Thessalonica, имат навика да хващат една особена риба в тази река, с муха, наречена hippurus - насекомо, което било по размер колкото стършел, но изглеждало като оса и бръмчало като пчела... Когато някоя от рибите забележи муха, плуваща свободно по течението към нея, тя се доближавала до мухата, плувайки нежно под водата, за да не подплаши жертвата си, която била на повърхността. Тогава приближавайки се под самота муха, засмуквала я и, както вълк сграбчва овца от стадото, както орел гъска от селски двор, и след това отново изчезвала във водата...

Конска муха (Therioplectes tricolor) и нейната имитация, за която се предполага, че е била мухата hippurus.

(Episyrphus balteatus) - второ предположение за мухата hippurus и нейната имитация.

Въдичарите, поради това, че не могли да използват живи насекоми, защото хващайки ги с ръце им смачквали формата и крилата, са надхитряли рибата по много специален начин. Около кука са омотавали червена вълна, след което са връзвали отгоре две пера от шията на петел, боядисана в подходящ цвят с восък. Те са използвали пръчка дълга шест около 1,8 м и повод дълъг също толкова. Тогава въдичаря пускал повода заедно с мухата във водата. Рибата се привличала от цвета и, и въодушевена, се приближавала, вземайки куката с нейния красив външен вид за вкусна хапка, веднага си отваряла устатa и вкусвала от горчивата истина, тъй като била улавяна"

Тези безсмъртни редове, написани за пръв път от Елиан, са били цитирани много пъти след това - Гаснър в преведената на латински от него "История на животните", отпечатана пре 1558 г. По-късно Алберт използва цитати от Гаснър в своята "Литература за риболов" (1881). Албер след това бил цитиран от Радклиф в "Риболов от древните времена" издадена през 1921 г.

Писаното от Елиан за мухарския риболов се смята за първоначални сведения, който всъщност е започнал преди това, но кога точно, никой не знае.

Мухарския риболов през средните векове

Като цяло много трудно може да се даде точна информация за това как са ловили хората по онова времe, поради факта, че самата информация е доста оскъдна

Първите пръчки, които може да се видят от картинки или да се прочете за тях от това което е написано, са били къси пръчки, от порядъка на 2 м. И това е било така, защото леската, дървото от чиито прави клонки, са били направени, максимално са достигали споменатата дължина. От друга стана те са били достатъчно дълги за риболов по реки обрасли с храсталаци, където замятане назад не е могло да се направи. С изключение на пасбищата, останалата част от реките е била силно обрасла с храсти и дървета по това време от епохата в Европа. Дълги сглобяеми пръчки са били правени и тогава, но фактите говорят, че не били широко използвани до средновековието.

Снимка на съвременен мухар с къса пръчка от леска

Късите лескови прътове имали голямо предимство, били евтини, и въпреки, че по-добрите били ценени много, като цяло те могли да се използват за еднократна употреба - защо да носи човек пръта си на дълъг път, като може да отиде и да си отреже нов на място.

Копринените поводи не били измислени до 18 век, така че първите въдичари ловели с повод от оплетен конски косъм. Дължината на повода била колкото тази на пръчката и в повечето случаи мухата била връзвана директно на повода. Късият повод бил съществена предпоставка за тактиката, която прилагали древните въдичари. Те стояли на много близко разстояние от рибата - на около три метра, което е доста близко за съвременните разбирания на този риболов. Но били се скривали в храстите, за да може сенките им да не попадат във водата и да плашат рибата…

Следва продължение...

(Превод от английски: Радослав Кискинов - Акулата)

Статията е подготвена с преводни материали от статии на Dr. Andrew N. Herd, от неговия сайт www.flyfishinghistory.com

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2009 Радослав Кискинов. Всички права запазени.