Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

За щуки по р. Искър в началото на есента

oт Акулата

Привет на всички, ловящи с мушички!

С няколко изречения ще се опитам да ви разкажа за един риболов на щуки, който направихме с Вальо, Лъчо, Ники и Левката на 03 Октовмри 2010 г. по долното течение на река Искър.

След миналогодишния такъв (виж ...тук), който беше през Ноември, тази година решихме да стартираме есенно-зимния сезон на щуки малко по-рано. Машрутът, който избрахме беше същият както преди - отделни вирове между селата Староселци, Ставерци и Брегаре. Непроменен остана и изборът на примамки, на които се спряхме и този път - това бяха предимно заешки стримери в различни цветове.


Щука около 40 см., хваната от Левката

Пристигнахме на реката някъде след осем часа и се разделихме по двата й бряга. Тя беше с малко по-ниско ниво, в сравнение с миналата година и местата ни бяха вече познати. Водата имаше доста добра видимост, което спомагаше да следим примамките си на повече от 50 см. под повърхността и старателно да заобикаляме клоните на потопените дървета. Е, случвахме и на "непознати" места, такива с изгладнели дънери, които лакомо ни отхапваха по някой и друг стример, но нямаше как, това е част от риболова.

Болшинството от рибите, които се хванаха за деня, клъвнаха следобеда. Бяха предимно дребни риби в порядъка между 35 - 40 см.


Една от щуките, които успях да извадя на стримера Clouser Minnow

Тактиката на риболов, която всеки от нас прилагаше беше проста - замятане нагоре или напречно на течението, последващо изчакване, докато потъне стримерът, след което обиране "на ветрило" към брега с бавни и къси придърпвания. Повечето от рибите взимаха стримера на около 3 до 4 метра от брега, но имаше и такива, които захапваха примамката непосредствено до самия бряг.

Риболовът като цяло беше изморителен, заради стръмните брегове и постоянното слизане до водата и изкачване след това, при смяна на мястото. Разбира се, не липсваха и моментите на почивка. След един такъв Ники намери една гъсеница в тревата и я предложи на Левката за следобедна фотосесия.

Уникалното творение на природата беше огромно - около 7, 8 см. и беше обагрено в силно изразителни цветове.

В един от вировете, Лъчо успя да улови най-голямата щука за деня. Рибата беше около 60 см. дълга и доста хилава за размера си.


Хвана се на заешки стример

Като цяло риболовът беше слаб и за целия ден се извадиха общо към десетина риби. Прибрахме се с надеждата, че всичко по-интересно в новия сезон тепърва предстои.

Поздрави и успех!

Снимки: Левката, Лъчо Минев и Радо Акулата

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2010 Радослав Кискинов. Всички права запазени.