Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

Цикълът на живот на майската муха - Трета Част

от Гари ЛаФонтен

За майските мухи в стадия dun, критичния момент в тяхната имитация с модели без хекъл, като мухите Swisher/Richards No-Hackle, или Caucci/Nastasi Compara-Dun, е височината на крилата. Както при истинското насекомо, тази характеристика е първоначалната важна характеристика за всяко нещо, което навлиза в “прозореца” на пъстървовото зрение. Истинската дължина на материала за крила е важна точка в селективността на пъстървите.

Но “spinner” -а на майската муха, умираща след като снесе, пада на повърхността на водата с крила вдигнати нагоре или разперени върху нея. Майската муха често се катурва на една страна, като поляга само на едното си крило върху повърхността на водата.

Падането на spinner имат важна роля в храненето на пъстървите. Всички женски насекоми, които са се излюпили поотделно, изведнъж започват да умира и падат на повърхността на водата, а излюпилите се насекоми се носят на повърхността, за да излетят.

Дори миниатюрни spinner от рода Tricorythodes, имитирани с мухи на куки ном 28, предизвикват вниманието на пъстървите. В спокойно течение на реката, цяла пелена от носещи се насекоми предлагат лесно достижима храна за пъстървите. Майските мухи биват изяждани с нежни движения от пъстървите.

Необходимостта от избягване на нежеланото браздене на мухата, нараства значително при риболова с мухи, имитиращи стадия spinner, отколкото при риболов с мухи имитации на стадия dun. Често, директно замятане надолу с “отпуснат шнур” презентира мухата по най-добрия начин. Муха, носеща се по течението, точно пред лидера, успява да се предпази от всякакви колебания в повърхностния слой на течението.

Саймън “Кугър” Рандълф (Simon "Cougar" Randolph) се свърза с мен през Септември, “Защо не дойдеш и ми помогнеш да изследваме тези малки черни майски мухи?”

Кугър си спечели този горд прякор, след като неговия баща беше вече получил етикета “Мечка”, имайки се предвид неговото внушително телосложение. Основния мъжки член на това семейство беше достигнал 150 кг мускули, което удвояваше обикновените пропорции на един мъж.

Цяла седмица връзвахме мухи, опитвайки се да направим имитация на майска муха spinner от рода Tricorythodes, по време на голямо падане на мухите на р. Big Hole River. Късно всяка вечер подготвяхме завършени модели в различни версии, за да се втурнем след това с тях на сутринта и да ги предложим на рибите за подробно разглеждане.

Куг (Coug) нагазваше и заставаше на позиция в голям разлив от реката. С огромно търпение, той избягваше да подава мухата в тънките участъци от реката. Той заставаше на места с дълбок и бавен поток, изчаквайки активността на рибите, която щеше да започне на съответното място. Полетът на майските мухи се превръщаше в танц. Издигайки се и спускайки се във въздуха, блещукащото “съкровище” се приближаваше все по-близо към повърхността на водата. Женските насекоми, отделящи се решително от облака във въздуха падаха на повърхността на водата, където достигаха своя края.

Куг забеляза първите вдигания на риби по мухите. “Те просто стоят там и чакат.” Водата беше станала цялата напръскана с малки черни телца.”Ще бъде истински дъжд от падащи насекоми.”

Аз се шляех наоколо по брега в рамките на около половин час, наблюдавайки как Куг презентира сръчно мухите към пъстървите. Нищо не пропуснах: отново се повтори неуспехът, пъстървите пренебрегваха изкуствените мухи по време на началните минути на обилно падане на spinner.

В следващия час и половина, на този двучасов интервал на падане на spinner, моделите, които използвахме с изкуствена вълна за крилца, прототипи на Barry Beck, започнаха да примамват хубави пъстърви. Мухите, без хекъл, но вместо това с крила от “poly-yarn” започнаха изведнъж да задоволяват интереса на капризните пъстърви.

Ние се прегърбихме отново над менгеметата онази нощ, за да вържем повече модели, отклонявайки се дори и от моделите без хекъл, докато измислим мънички модели buzzer.

“Проблемът ще бъде с тези крилца.”

Куг предложи добри идеи като изследовател мухар, но притежавайки само малки познания за историята на мухарския риболов, той приемаше всяка отделна идея като гениално откритие.

“За проблема с крилата? Защо не ги махнем напълно? Те са невидими.”

“Това се знае.”

“Тогава защо ги използваме?”

“Тези крилца все пак оставят отпечатък. Пъстървите нападат основно модели spinner с крила.”

На сутринта на третия ден от нашето наблюдение, предприех отново изследване на началото на потока. Първия ден – пъстървите, втория ден – риболов, третия ден – насекомите. Размишлявах върху поведението на spinner, които влияят върху първата четвърт на периода на хранене на пъстървите и не оказват влияние през останалото време от него. Когато наблюдавах първите spinner които падаха на повърхността, забелязах изправеното положение на крилата. Нагазих във водата, сред линията от насекоми, за да ги наблюдавам още по- от близо, и забелязах че крилата на насекомите не полягат върху повърхността на водата.

“Отрежи крилата, “ казах на Куг.

“Не каза ли, че това няма да проработи?”

“Просто опитай.”

След като отряза крилата на мухата, той предложи алтернативния модел на една вдигаща се пъстърва. Той направи безупречно подаване пред устата на хранещитата се пъстърви. “Не е добре.”

Извадих от кутийката си една муха с хекъл и крила. Внимателно отрязах всички власинки на хекъла и оставих само крилцата. “Опитай тази.”

Куг заметна мухата към същата капризна пъстърва, наблюдавайки внимателно как пъстървата я взима. Той засече твърде рязко, когато мухата изчезна. “Работи” каза той раздразнително, държейки скъсания типет.

“Не мога да повярвам.”

Когато spinner се носят достатъчно дълго по течението, с крила пропити от водата, моделите с крила от poly-yarn, започват да подмамват пъстървите. Съвкупността от насекоми, с разперени крила и вдигнати крила прогресивно се променя, докато на края на падането, само старите, намокрени насекоми продължават да плават по повърхността.

След пресищането на пъстървите със spinner, ние продължихме да наблюдаваме реката. “Ти не вярваше”, попита ме Куг, “че с отрязаните крила е различно.”

“Трудно е да се приеме, че има разлика между прозрачни крила във въздуха и никакви крила във въздуха, и че всичко това е от съществено значение.”

Той изтъкна важна истина в мухарския риболов, “Ще оставим пъстървите да отсъдят.”

Ловяхме пет сутрини, през редуващи се еднакви интервали от време с мухи без крила и с мухи с скрила. Хванахме 32 пъстърви на мухите с крила и 14 на тези без, по време на този тест.

“Може би от значение е начина по който слънчевите лъчи падат върху крилата?”, допуснах аз.

Сменяйки моделите, първо с мухи с вдигнати крила и след това с мухи с разперени, отпуснати крила, добавихме четири или пет пъстърви към актива всяка сутрин. За зорко наблюдаващите пъстърви в разливите, характеристиките на мухите на куки ном 28 ги превръщаха в добри измамници. Вероятно очарованието на риболова никога не изчезва, защото един мухар не се усъвършенства повече от това, да лови пъстърви. Всичко е игра на специфични моменти и различни проблеми. Рибите се различават толкова много в поведението си и навиците си на хранене в различните реки, че е невъзможно да бъдат създадени строги закони.

Но също така е невъзможно да подхождаш към всяка пъстърва като към някакво уникално и безгранично предизвикателство. Дори и без утвърдени правила, един мухар елиминира повечето начини на подход. От изследването и опита, един мухар стеснява възможностите на своите предположения до специфични “проблеми” възникващи при различните пъстърви.

Основните познания за цикъла на живот на водните насекоми помага на мухаря за две неща: те му дават и двете – познание върху моментите на най-голяма уязвимост, когато видът насекомо е най-силно изложено на хищническия инстинкт на пъстървата и познание върху отличителен знак, по който отделния вид насекомо е селективно идентифицирано от пъстървата.

Прилежните мухари научават главните видове майски мухи за любимия си поток. По време на водене на бележки, различни видове мухи се събират и датите се записват. Тази информация се записва под формата на безценен списък с моментите на люпене на дадено насекомо за дадено място.

Тези бележки за отделния поток може да се групират като календар за предсказания, за даден сезон със средни валежи и температури.

Тъй като едни и същи видове майски мухи се люпят рано в даден интервал от време, мухаря може да се усъвършенства, настройвайки се към пулсът на реката, изчаквайки с готовност за успешното появяване на насекомите.

(Превод от английски език: Радослав Кискинов - Акулата)

Първоначално сататията е публикувана в сайта www.thebookmailer.com

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2009 Радослав Кискинов. Всички права запазени.