Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

Водни кончета
Насекоми от рода "Odonata"- Dragonfly и Damselfly

от Акулата

Водните кончета са най-бързите и най-големи насекоми на земята. По цял свят са известни над 6000 вида водни кончета. Любопитно е, че през 1999 г. в България беше открит нов вид водно конче наречено по-късно "Bulgarian emerald" (Somatochlora Borisii). Водното конче е член от рода "Odonata" , който е разделен на три подвида. Първият е "истинското" водно конче или Anisoptera (нееднакви криле), вторият е Damselfly или Zygoptera, а третият е малък подвид съдържаш само Японски и Непалски видове - древните водни кончета или Anisozygoptera. Тук ще бъде разгледан първият от тях.

Разликата във външния вид на възрастните насекоми на Dragonfly и Damselfly е, че водното конче не може да държи крилете си сгънати назад близо до тялото. Също така възрастното водно конче е с по-голямо и силно тяло от Damselfly. В стадиите си на ларва също се забелязват различия. Опашката на ларвата на Damselfly е от три листо-подобни образувания, служещи и за плавници при плуване, а водното конче няма опашка, а три израстъка. И двата вида си приличат по това, че са много хищни както във нимфовия си така и в стадия си на възрастно насекомо.

Възрастно мъжко и женско Dragonfly

Възрастно мъжко и женско Damselfly

Жизнения цикъл на водното конче започва от яйца. Те се полагат във земята, водата или калта. От яйцето се излюпва малко насекомо, което след няколко секунди се превръща в ларва на водно конче.

Ларва на Damselfly

Ларвата на водното конче има големи очи и плътно издължено тяло. Преди да се превърне във възрастно насекомо ларвата достига дължина до 40 mm. Оцветяването на тялото на ларвата е в черно, тъмнокафяво или тъмнозелено. Ларвовият стадий може да продължи няколко месеца. Това зависи от температурата на водата и от останалите хищници. Видовете растящи в студена и бедна на храна вода изминават по-дълъг нимфовия стадий. Ларвата на водното конче живее по дъното на водния басейн или между водната растителност. Някои видове живеят в калта или между камъните. Поради добрата си окраска са много трудно-откриваеми. Ларвите на водното конче се хранят с почти всичко, което се движи. Ларвите на по-малките видове се хранят с тубифекс, ларви на майски мухи, а по големите хващат дори малки рибки. След като е достигнала определена зрялост нимфата на водното конче излиза от водата, обикновено сутрин рано. Промяната на стадия се нарича излюпване (hatching). След като напусна водата ларвата изчаква да изсъхне. След няколко часа кожата и на гърба се разпуква и първо от нея се показва главата, след това тялото и краката. След това насекомото си почива известно време. След още няколко часа крилата са изсъхнали и възрастното водно конче е готово да отлети.

Излюпване на водно конче от неговата нимфа

Успешни имитации на водни кончета и техните ларви са: Flicted Damselfly Nymph, Convict Damsel Nymph, Hard-Hackled Dragonfly, Clark's Damselfly. Използват се големи номера на куки от 10 до 6.

Flicted Damselfly Nymph и Convict Damsel Nymph

Hard-Hackled Dragonfly и Clark's Damselfly

Статията е подготвена с преводни материали от сайта http://www.libellen.nl/europa/abtvar.html снимките на изкуствени мухи са взети от www.flyanglersonline.com

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2006 Радослав Кискинов. Всички права запазени.